Mi pravimo vaš prostor lepšim

Objedinjujemo usluge dizajna, projektovanja i izvođenja radova prema zahtevima klijenata. Uz pružanje kvalitetnih rešenja, poštovanja želja klijenata, postupamo u skladu sa pravnim normama i propisima.

Dizajn enterijera
Dizajn enterijera

Lepo uređeni stanovi i kancelarije, koje ste zapazili i divili se njihovim vlasnicima, uglavnom su uređivali dizajneri. Kvalitetan dizajn enterijera se oseća na prvu loptu. Tu vam je prijatno i udobno, ne ometa nijednu radnju koju obavljate i na neki način vas inspiriše.

Projektovanje Wega Design
Projektovanje

Prilikom kreiranja prostora i objekata detaljno se upoznajemo sa namenom objekta i imamo u vidu karakter naručioca. Svaki takav prostor je originalan i osmišljen tako da zadovoljava sve potrebe, uz poštovanje finansijskih ograničenja naručioca.

Izvodjenje radova
Izvodjenje radova

Kvaltetno izvođenje radova podrazumeva kontrolu nad projektom, realizaciju svega planiranog u okviru projekta, poštovanje rokova i finansija investitora. Sve faze u procesu su pod strogom kontrolom.

Usluge

Projektovanje

Na osnovu koncepta izrađujemo varijante, dolazimo do idejnog rešenja, koje je osnov za projekat, odnosno budući izgled vašeg objekta.

Dizajn enterijera

Kvalitetan dizajn podrazumeva estetski, funkcionalno, efikasno i brzo rešavanje problema sa najmanjim mogućim troškovima.

Započnite svoj graditeljski projekat sa nama!

Cene arhitektonskih usluga

Nudimo pristupačne pakete usluga koje objedinjuju neophodne elemente arhitektonskog projektovanja.

Renoviranje stana

 • – izrada projektnog zadatka
 • – izrada projekta i analiza troškova (definisanje materijala i instalacija)
 • – nabavka svih potrebnih dozvola i saglasnosti
 • – izvođenje radova i nadzor

Dizajn poslovnog enterijera

 • – izrada projektnog zadatka i definisanje svih potreba zaposlenih
 • – izrada projekta u skladu sa propisima i standardima
 • – primena materijala u skladu sa namenom
 • – nabavka svih potrebnih dozvola i saglasnosti
 • – investitorski nadzor

Konsultacije

 • – izrada studije izvodljivosti i opravdanosti troškova
 • – optimizacija troškova
 • – revizija projekta
 • – konsultantske usluge u fazi izvođenja radova
 • – design management
 • – project management

Reference

Banka Intesa
Delta Generali Osiguranje
Dom zdravlja Jedro
Prudence Capital
IMMO FINANZ
NBGP Properties