Šta možemo da naučimo iz požara na Notr Damu?

Doslovno je ceo svet uznemirio je požar na Notr Damu koji je u ponedeljak uveče izbio na jednoj od najomiljenijih svetskih građevina. Slike i snimci požara koji guta krov i ruši velelepni zvonik iz trinaestog veka, obišli su svet i izazvali veliku tugu. Nema vlade ili političara koji nisu izrazili žaljenje. Požar na Notr Damu je ostavio jak utisak na većinu ljudi i naveo nas na razmišljanje.

Iako su konstrukcija katedrale i pročelje, po kojem je prepoznatljiva u svetu, ostali čitavi, šteta je ogromna. Prelepa gotska katedrala, koja je godišnje primala oko 13 miliona turista (besplatno), pretrpela je ogromnu materijalnu štetu koja će u narednim mesecima biti procenjena. Francuski predsednik je već pozvao imućne građane da pomognu svojim prilozima, na šta su se dve poznate porodice miljardera i odazvale isti dan. Ovako velika šteta će se sanirati veoma dugo i zahtevaće ogromna sredstva.

Neosporna lepota gotske kategrale izgleda nije revnosno čuvana. Sama katedrala Notr Dam započeta je 1163, a završena je tek 1345. godine. Smatra se za remek delo gotičke umetnosti, na ostrvu Sen Deniju, koje danas spada pod grad Pariz (njegov četvrti arondisman). Osim što je simbol hrišćanstva u Francuskoj i širom Evrope, Bogorodičina crkva je kao deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Takođe, ova lepa katedrala predstavlja i jako duhovno- istorijsko nasleđe Francuza koji neće zaboraviti da su se njena zvona oglasila 1944. godine kada je Francuska oslobođena od nacista, ni 1970. godine kada je preminuo Šarl de Gol, vođa pokreta otpora.

Predstavlja važno arhitektonsko i duhovno nasleđe Evrope jer je bila uzor mnogih kasnije izgrađenih građevina zbog inovativne upotrebe svodova, podupirača od rebara i divnih ornamenata. Prvi put je obnovljena 1864. godine, a trenutna rekonstrukcija je bila druga po redu. Tokom druge rekonstrukcije, sve vredne relikvije su izmeštene iz katedrale, uključujući i prelepe bronzane statue. U momentu kada je izbio požar, veći deo katedrale je bio opasan građevinskim skelama, ali na njoj u tom momentu nije bilo radnika.

Zadivljujući ornamenti Notr Dama

Iako još uvek ne znamo pouzdano razloge koji su doveli do ovako katastrofalnog požara, imajući u vidu da je rekonstrukcija katedrale bila u toku, možemo pretpostaviti da se radi o nekoj vrsti kvara na starim instalacijama katedrale. Naime, katedrala je imala veoma stare (suve) drvene grede koje su držale njen krov. Sistem za dojavu požara u katedrali je zatajio i nemamo detaljne informacije o njemu. Nije nam poznato stanje električnih instalacija na objektu. Ali budući da danas rekonstrukcija svakog objekta podrazumeva upotrebu velikog broja građevinskih mašina i alata koji rade na struju, do preopterećenosti instalacija na Notr Damu je lako moglo da dođe.

Smatramo da je vreme da građane koji poseduju i koji borave u starijim građevinama potsetimo na rizike kojima se izlažu kada su okruženi dotrajalim električnim instalacijama. Požar na Notr Damu je dobra opomena za sve koji znaju da njihovi objekti nose izvesne rizike po bezbednost.

Rizici po bezbednost kod starih strujnih instalacija

Mnogi ljudi su svesni da u njihovim domovima i poslovnim objektima električne instalacije nisu dobre, ali čekaju neka bolja vremena da to reše. Da li imaju vremena da čekaju? I kada će doći ta bolja vremena? Ne, vreme nije prijatelj dotrajalih električnih instalacija. Kvarovi na električnim instalacijama su najčešći uzrok požara na građevinskim objektima u svetu! Otud sa mirom možemo reći da, iako ne znamo i nećemo skoro, a možda i nikad nećemo saznati koji je uzrok požara na Notr Damu (nezvanično se sumnja da su varnice potekle od lifta koji je postavljen uz skele), loše električne instalacije su najčešći krivac.

Električne instalacije čini skup spojenih niskonaponskih elekričnih oprema. Električne instalacije, sem starosti, pogađaju i loše održavanje, razna oštećenja, kao i loša izvedba, tj. loše postavljanje. Danas postoje usavršeni detektori koji otkrivaju slaba mesta na instalacijama, koja mogu postati mesto ili uzrok požara.

Da bi instalacije bile valjane, neophodno je poštovati određene propise. Pri radu na instalacijama mora da se vodi računa o uzemljenju, priključenju na elektrodistributivnu mrežu, o razvodnim punktovima, o gromobranskoj instalaciji, o direktnom i indirektnom dodiru instalacija, kao i o neophodnom merenju. Pored visokog napona (sve preko 50V može da izazove strujni udar), bitna je jačina struje (A) i te parametre obično imate zabeležene na svim aparatima, pa čak i električnim sijalicama. Od velike važnosti su ispravni i pravilno postavljani osigurači i elektro orman, koji imaju za cilj da kompletne elektroinstalacije drže pod kontrolom. I pored toga požari se dešavaju!

Obaveze vlasnika javnih objekata po pitanju bezbednosti

Svi komercijalni objekti, odnosno objekti u kojima se vrše neke delatnosti moraju imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. U zavisnosti od karakteristika objekta radi se procena i projektovanje protivpožarnog sistema, što uključuje protivpožarni alarm, plan evakuacije i obeležavanje puta evakuacije, procena ugroženosti od požara, PP aparat, postavljanje sprinklera i uputstvo za postupanje u slučaju požara. Protivpožarni sistem treba da se u predviđenom roku servisira i pregleda njegova ispravnost.

Da su se izvođači radova pridržavali nabrojanih mera najverovarnije se ne bi desio požar na Notr Damu.

Od najvećeg značaja za eliminisanje opasnosti od požara su ispravne i profesionalno postavljene električne instalacije. Svi vlasnici objekata koji sumnjaju u kvalitet i ispravnost instalacija treba da se obrate profesionalcima koji će proceniti stanje, napraviti projekat i kvalitetno izvesti nove električne instalacije. Prilikom renoviranja stanova, kuća ili poslovnih objekata uvek se preporučuje i zamena električnih instalacija. Električne instalacije nisu stavka na kojoj štednja ima smisla jer je bezbednost objekta od neprocenjivog značaja. Zato požar na Notr Damu treba da bude potsetnik svima nama da na vreme mislimo o protivpožarnoj bezbednosti objekata.

Pročitajte još: Vodič za renoviranje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *